19 resultater
... at de kan påvises med fjernanalyse. Det er brukt 2 sett data: 1) Landsat-1 data og 2)digitaliserte, multispektrale flybilder. Oppløselighet på bakken i ...
... at de kan påvises med fjernanalyse. Det er brukt 2 sett data: 1)Landsat-1 data og 2) digitaliserte, multispektrale flybilder, oppløselighet på bakken i ...
... i humus er videre anskueliggjort ved hjelp av data- maskintegnede kotekart. Det er gjort forsøk på å trekke frem Fe-Mn ... Humusgeokjemi i Nord-Trøndelag. En videre bearbeiding av data fra Landsskogtakseringen 1960. ...
... fra HP-85 til HP-3000. Registrering og behandling av data fra digital vekt (Mettler PK300), og overføring av resultatfil fra HP-85 ...
... planer; Reiser og opplæring; Rapporter fra sekjonene (data og systemtjeneste, kjemisk analyser, geokjemi); Informasjon. Program for ...
... slike kart ved sammenstilling av geokjemiske og medisinske data er diskutert, og sammenlignet med bruk av rutenett. Vurdering av ...
... og dette dekket ca. 620 km2. Rapporten inneholder dessuten data fra noen ekstra profiler fløyet for NGU utenfor den sydvestlige delen av området ved Skarvatnet. Flyhøyden var 200 fot Data fra målingene er behandlet i NGU's dataanlegg og er deretter tegnet ut ...
... ble ca. 975 km2 dekket. Flyhøyden var 200 fot. Data fra målingene er behandlet i NGU's HP3000 data- maskin og deretter tegnet ut som profilkurvekart og kotekart i målestokk ...
... 2057 Et nytt sentralarkiv byggs opp for å kunne samle data fra all hydrogeologisk virksomhet i Norge. Opplysninger fra ...
... Det ble utført magnetiske- og radio- metriske målinger. Data fra målingene er behandlet i NGU's HP3000datamaskin og deretter tegnet ut ...
... og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter. Data fra målingene er behandlet i NGU's HP3000 datamaskin og er deretter ...
... og flyhøyde var henholdsvis 200 meter og 200 fot. Data fra målingene er behandlet i NGU's dataanlegg før ut-tegning på ...
... opptrer med spesielt høye konsentrasjoner sammenlignet med data fra østlige deler av landet. Flere av grunnstoffene har imidlertid ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... statisiske paramatre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan nytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan nytte dem etter ønske mot å ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... og profilav- tand var henholdsvis 200 fot og 250 meter. Data fra målingene er behandlet av NGUs HP3000 datamaskin og er dereetter ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd, og brukere kan nytte dem etter ønske mot å ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.