23 resultater
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd, og brukere kan benytte dem etter ønske mot å ... mønstre for alle analyserte elementer. Geokjemiske data fra bekkesedimenter, kartblad LILLEHAMMER 1:250 000. ...
... forvaltning av vannressursene. Kvartærgeologiske kart og data for Numedalen mellom Larvik og Hvittingfoss. ...
... Oslofeltet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. ...
... seksjonen. Organisering og lokalisering av Seksjon for data- og systemtjeneste, og mulige samarbeidsformer med IKU. ...
... 0800-3416 1494 Z Et edb-program, GRID30, omregner data fra spredte punkt til data i rutenett (grid). Datamaterialet er dødelighetsrater fra 442 ...
... for framtidige arbeidsområder, som omfatter bearbeiding av data for geofysikk, bergrunnsgeologi, kvartærgeologi, bekke- ...
... utført i utvalgte vassdrag i Sør-Trøndelag. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... oppsummerer hva som hendte året 1981 innenfor seksjon for Data og systemtjeneste. Rapporten omhandler innkjøpt utstyr og datanett, ...
... i utvalgte vassdrag i Møre og Romsdal. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... blitt utført i utvalgte vassdrag i Nordland. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... f.eks. til rapporter. Programmet er egnet til kontroll av data før plott taes ut på en større plotter. Tema-kart på grafisk skjerm ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdrags- givere kan utnytte dem etter ...
... som er brukt i Oppland, og hvordan de registrerte data vil bli presentert. Bruken av Grusregisteret omtales i et eget kapittel. ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd, og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... og det ble tilsammen fløyet ca. 1 500 profilkilometer. Data fra målingene er behandlet ved hjelp av forskjellige program i NGU's HP ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... utføre EM-målinger i den østlige delen av dette området. Data fra målingene er behandlet i NGU's HP 3000 datamaskin og er deretter ...
... Henrik 0800-3416 1848 Rapporten inneholder data og resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område syd ...
... økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 og 1:10 000. Alle data vil bli lagt inn på EDB og det vil bli utarbeidet sand- og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.