26 resultater
... en undersøkelse av reproduserbarheten til de geokjemiske data fra bekkesedimentprøver. I tillegg belyses også re- produserbarheten i ... elementkonsentrasjoner. Reproduserbarhet av geokjemisk data fra bekkesedimentprøver. ...
... å lage sykdomskart i farger. Et EDB-program, GRID, omregner data fra spredte punkt til data i rutenett (grid). Celler med færre enn 100 innbyggere blir ikke ...
... i jordsmonnet. Kommunevise klimatiske og geo- grafiske data er derfor korrelert med dødlighetsdata for 32 sykdomsgrupper. For å bedre den statistiske påliteligheten av data, er kommuner aggregert i grupper på 5.000+ og 10.000+ innbyggere. Flere ...
... 0800-3416 1335/6 Rapporten bygger på lettseismiske data og bunnprøver som ble innsamlet i årene 1978 og 1979. Dataene ble ...
... Henrik 0800-3416 1833 Rapporten inneholder data og resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område nord ... profilkurvekart tegnet ut på Calcompplotter etter at målte data er behandelt i NGU's datamaskin ved hjelp av forskjellige program. Kartene ...
... kart/beslektede temakart, med sikte på vurdering av hvilke data- typer som bør prioriteres i fremtidig produksjon av ... brukere vet ofte ikke hvor og hvordan de skal skaffe seg data, og den direkte oppfølging fra kartprodusentens side overfor kartbruker ...
Lindahl, Ingvar 0800-3416 1650/7B Data fra tidligere diamantboringer fra Kisgruva er sammenstilt og analysene ...
... delingenes statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... er skrevet etter en kort befaring i feltet. Litteratur og data om feltet er sammenstilt, og et geologisk kart over området etter E. ...
... i den hensikt å belyse anvendelsesområdet for geokjemiske data. Det blir gitt eksempler på ulike kartfremstillinger. Videre presenteres ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske. ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske. ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske. ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... jordbor og spade, sondering med slagbormaskin, supplert med data fra tidligere geotekniske og geofysiske undersøkelser. En del prøver er ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... den humusholdige delen av jordsmonnet. Analyse av LANDSAT-1 data synes å tyde på at de åpne feltene har en karakteristisk lysrefleksjon ...
... jordsmonnet. Resultater av tidligere analyser av LANDSAT -1 data syntes å tyde på at forgiftningsfeltene har karakteristisk ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.