16 resultater
... ikke testet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971-75 for 8 h.typer av kreft ...
... er foreløpig ikke testet. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av kreft i 43 kommuner i ...
... Zn og Pb) i det sentrale østlandsområdet. Pålitelighet av data og geokjemisk bakgrunnsnivå. ...
... And Synopsis Program). GRASP har muligheter til lagring av data, utplukking av data etter kriterier gitt av brukeren, definering av nye variable, ut- listing ...
... Rapporten beskriver hvordan CNES behandler multispektrale data ved hjelp av EDB. Bakgrunnen for reisen var multispektral scanning utført ... samt resultater fra behandling av de inn- samlede norske data. Besøk på CNES (Centre National d'Etudes Spatial) Toulouse Frankrike ...
... som ble fløyet har både digitale og analoge registrerte data, mens de rest- erende bare har analoge orginalopptak. Dette skyldes en ... på det digitale utstyret under oppdraget. Magnetiske data fra profiler med bare analoge opptak er digitalisert og presentert på ...
... NGU-produsert mosaikk i målestokk 1:20.000 benyttet. Alle data ble registrert både digitalt og analogt. Resultatene er fremstilt som ... i målestokk 1:50.000. På de elektromagnet- iske kartene er data fra analoge opptak overført til grunnlagskart plottet ut på ...
... er imidlertid usikre da en foreløbig ikke har sikre nok data for geologien. Tolkningen av det geofysiske materialet bør revurderes etter hvert som nye data fremkommer. IP- og magnetiske målinger i Granåsen dolomittfelt ...
... Formålet med denne undersøkelsen er å skaffe noen data for i hvilken grad kornfordelingen i bekkesedimentene varierer i frak- ...
... stort område i Sørli i Lierne kommune, Nord- Trøndelag. Data ble samlet både digitalt og analogt, og resultatene ble presentert som ...
... i området ved Drag eller andre steder i området. Data ble samlet både digitalt og analogt, og resultatene er presentert som ...
... grunn av en feil ved den digitale datasamlerenheten mangler data fra en del profiler. Radiometriske og magnetiske målinger fra ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... et resultat av bearbeiding og tolkning av den relativt store data- og informasjonsmengde som pr. i dag foreligger fra feltet. ...
... og forurensninger bidrar til den regionale fordeling. Alle data er lagret på magnetbånd og ligger tilrette for videre anvendelse. De vil ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.