9 resultater
Ottesen, Rolf Tore 0800-3416 1494 A Geokjemiske data fra NGU's blyprosjekt korreleres med prevalense data for multiple sclerose. Denne forberedende undersøkelsen synes å indikere ...
... feltarbeid. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status- rapport pr. 15. november 1976. ...
... A review of the available geological and geochemical data on the Sand- døla - Nesåvatna Mo - Cu prospects, Grong District. ...
... overflatevurdering av avsetningene der det ikke finnes andre data. Det er samlet inn 63 løsmasseprøver i området. Kvartærgeologien i ...
... systemet på UNIVAC 1108 for bearbeiding av flymagnetiske data: korrigering, digitalisering og plotting. Programsystemet - ...
... 2) egne teoretiske betraktninger og 3) egne empiriske data. En fyldig litteraturliste finnes bak i rapporten. The report is a trial ... chemical basis for the SP-phenomenon and 3) own empirical data. Self potentials, a review. ...
... syd for Kongs- berg. Rapporten gir tekniske data fra denne prøve målingen. Utprøving av nye radiometriske og ...
... (IP, og SP) og med bakgrunn i de geologiske og geokjemiske data er det lite sannsynlig at det i det undersøkte området ved Mosbergvik er ...
... method of sampling, treatment of samples. processing of data and preparation of reports is described in some detail. Some of the ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.