3 resultater
... et program på UNIVAC som kan brukes til å plukke ut data fra en fil basert på utvelgelseskriterier gitt av bruker. GRETSC (Single ...
... Susceptibilitet og remanens ble bestemt både ved data fra borhullsmagnetometermålingene og ved måling på prøver fra disse to ...
... i det aktuelle parti av gruben, og på grunnlag av disse data ble hullet funnet. EM-målinger leting etter borhull Lergruvbakken. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.