3 resultater
... Målefeltet ble 7,5 km2 stort. Ved målingene fremkom data som trolig vil få stor betydning ved de videre undersøkelsene i feltet. ...
... gir en vurdering av åtte opptak DTA-diagrammer og tekniske data om metoden. Fire kalksteinsprøver er analysert. DTA-diagrammene er nær ...
... mikro- skopiske undersøkelser av prøvene samt analytisk data. På 7 prøver fra denne lokaliteten er der foretatt analyse på Cu, Ni og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.