3 resultater
... diamantboringer. Rapporten inneholder kart med geologiske data og beskrivelse av diamantborkjerner. Ingeniørgeologiske undersøkelser ...
... det geologiske materiale som allerede forelå. Ut fra disse data skulle det utarbeides et geologisk kart og skrives en rapport. Deretter ...
... seg til når det gjelder skifer og bygningsstein. Ingen data i NGU's arkiver peker ut U-Th-mineraliserte områder i Finnmark fylke. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.