25 resultater
... laserskriverprosjektet - "Figurer i laserskriverrapporter". Brukerveiledning omtaler terminaltyper og filtyper som brukes i HPDRAW, ...
... av algo- ritmene samt om begrensningene i MINGU. MINGU - brukerveiledning. ...
... Jan Erik 0800-3416 93.067 Rapporten inneholder en brukerveiledning til NGU's referansearkiv i database- systemet SIFT. Det gis en ...
... database i NGUs Informasjonssystem. NGUs Referansearkiv. Brukerveiledning. ...
... preparering av prøver. Journalsystem for analyseoppdrag. Brukerveiledning. ...
... MINGU - digitalt bildebehandlingssystem, Brukerveiledning. ...
... Rapporten beskriver oppbygging og bruk av systemet. Brukerveiledning for NGULims Versjon 1.0 ...
... tatt i mikroskop samt en kortfattet, beskrivende tekst. Brukerveiledning for bestemmelse av mineralogi i sandprøver. ...
Dette er en veiledning i bruk av dataprogrammet i tilknytning til databasen for geologiske enheter i Norge. Programmet er utviklet for HP3000.
... inn i databasen. Database for geologiske enheter i Norge. Brukerveiledning. ...
... rapporten er en teknisk systembeskrivelse av databasen. Brukerveiledning og systembeskrivelse for borkjerne databasen ...
... til såvel nye som erfarne brukere av NGUs fagdatabaser. Brukerveiledning for Natursteinregisteret, Versjon 1.0 (Dok.6811.22) ...
... et program for behandling og plotting av strukturdata. Brukerveiledning. ...
... SGNORGE - et plotteprogram for data fra Grusregisteret. Brukerveiledning og systemdokumentasjon ...
... til såvel nye som erfarne brukere av NGUs fagdatabaser. Brukerveiledning for Malmregisteret, Versjon 1.0 (Dok.6811.23) ...
... til såvel nye som erfarne brukere av NGUs fagdatabaser. Brukerveiledning for Industrimineralregisteret, Versjon 1.0 (Dok.6811.21) ...
... Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn. Brukerveiledning for avfallsdeponidatabasen. ...
... mill.; trykt i farger; Sigmond, E.M.O.: Berggrunnen i Norge. Brukerveiledning. ...
Solbu, Atle Johansen, Øyvind 0800-3416 1922/53 Brukerveiledning for 2 veieprogram VEI1 og VEI2 og for overføring av veiedata ... Begge Studenter ved TIH. Veileder Bjørg Engesæth. Brukerveiledning. Program for reg. og behandling av veiedata fra digi- tal ...
Sigmond, E.M.O. Gustavson, M. Roberts, D. Med brukerveiledning, 1985 Berggrunnskart over Norge.; Norge; 1:1 mill., trykt i ...
... av referansesystemet pr. mars 1990 med foreløpig utkast til brukerveiledning. Arbeidet med referansesystemet skal sluttføres i 1990 med utarbeidelse av endelig brukerveiledning. EDB-basert referansesystem for maringeologiske data: ...
Lynum, Rolf 0800-3416 86.030 Dette er en brukerveiledning som viser hvordan man lager tegnforklaringer til foreløpige ...
... 85.088 Rapporten inneholder systemdokumentasjon og brukerveiledning for programsystemet som er bygd opp rundt databasen for ...
... beskrivelse av databasen, dokumentasjon og rutinene, brukerveiledning og driftsdokumentasjon, og skal kunne veilede brukeren under ...
... ved forvaltning av ressursene. Rapporten gir en brukerveiledning for hvordan man skal få tilgang på informasjonen fra ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.