7 resultater
... (.pdf-format for nedlastning) NGU har laget en brosjyre om hvilke bergarter vi selv bruker i lokalene våre: ... i norske fjell. Se mer her . Vi har også laget en brosjyre med 20 norske bergarter. Se brosjyren her, Verdier i ...
Brosjyrer, kart og data fra geofysiske flymålinger.
Hvert år utgir NGU rapporter, seriepublikasjoner, bøker og brosjyrer. Mange av dem finnes nedlastbare på NGUs nettsider.
Publikasjonsserien NGU Tema er en formidlingskanal for NGUs virksomhet som utfyller NGUs rapportserie. NGU Tema inkluderer både brosjyrer, statistikk, kartbeskrivelser, populariserte bøker og publikasjoner. Serien startet i 2019.
Laget for sokkelgeofysikk   Brosjyrer om geofysiske undersøkelser (på engelsk)
... i A0-format og kun med minerala. Nyttige mineral - brosjyre i PDF Klikk på dette bildet for å få opp brosjyra ... ISSU der du kan bla i heftet.  Nyttige mineral - brosjyre på ISSU På denne sida har vi samla nokre plakatar og ...
... for alt det levende: geologien. NGU har gitt ut en ny brosjyre om geologisk mangfold i norsk naturforvaltning, les den her. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.