Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

251 resultater
... undersøkelser vet vi at dypforvitret og leirinfisert berggrunn skaper hodebry for tunnelbyggerne, særlig i kystnære områder. ...
... geofysikk. Det kan brukes til å forstå hvordan ulike typer berggrunn, løsmasser, landformer og kjemisk innhold bidrar til en variert ...
... som måtte være i tvil er sedimentære bergarter den typen berggrunn som har blitt dannet av løse masser på jordoverflaten, som til ... å finne. Enkelte områder i Trøndelag har likevell berggrunn med fossiler. Berggrunnen på disse stedene har blitt dannet mens ...
...   Smakebit e: Her og der lyste kremfarget berggrunn mot oss – kanskje det var saltet helt opp i dagen? Eller var det ...
... med eksisterende radonmålinger innomhus, og kunnskap om berggrunn og løsmasser, er det mulig å sammenstille aktsomhetskart for radon, ...
... 2006. Redaktør: Rolv Dahl. Kartet viser kva slags berggrunn vi sykla gjennom på vegen frå Finse til Flåm. Klevabrui ...
... oppløyste kjemiske stoff frå nedbør, lausmasser og berggrunn. Nokre av disse antas å ha positiv helseeffekt, men dersom ...
... Terrengformene kan vera danna ved erosjon og modifisering av berggrunn eller sediment i det opphavlege landskapet, eller ved avsetjing av ...
... er gravimeteret, et instrument som måler tyngdekraften fra berggrunn og løsmasser. Gravimeteret inne i flykroppen. ...
... av dette; naturtypekart, økologiske grunnkart og berggrunn og kjemi. Geologisk mangfold og geologisk arv er fagfelt i ...
... 10.30   Kaffe    11.00  Trøndersk berggrunn -  digitalisering gir bedre arealplanlegging , v/forsker Espen ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.