6 resultater
... fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann. I sitt arbeid skal NGU legge hovedvekt på ... NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge. Om NGU ...
... (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn. Vi arbeider med ...
... tre milliarder år. Dette har gitt oss unik variasjoner i berggrunn og landskap. Denne variasjonen har gitt grunnlag for bosetning i ...
... generert fra fotos fra helikopter og drone. 2.5D Berggrunn Junkerdalen Viser 2D berggrunnskart drapert på ...
... : Vann som fyller porer og sprekker i løsmasser og berggrunn. Grunnvannet utgjør den underjordiske delen av vannets kretsløp. ... kvikkleire. Leside : Skråning i løsmasser eller berggrunn som vender bort fra isbevegelsen. Lesider i berggrunn er ofte en ...
... oppløyste kjemiske stoff frå nedbør, lausmasser og berggrunn. Nokre av disse antas å ha positiv helseeffekt, men dersom ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.