3 resultater
... eller tynt eller usammenhengende moreneavsetning over berggrunn. Ikke angitt Liste med løsmassetyper (jordarter) og ...
... Utstrakt feltkartlegging av løsmasser og berggrunn - Kombinasjonen av flere metoder er unik. Dette gir nye ...
... 2006. Redaktør: Rolv Dahl. Kartet viser kva slags berggrunn vi sykla gjennom på vegen frå Finse til Flåm. Klevabrui ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.