8 resultater
... Hvilken rolle spilte dinosaurenes avfall i oppsmuldring av berggrunn, og dannelsen av Lofoten, spør bloggforfatterne. Illustrasjon: ...
Hvert år retter EU-kommisjonen fokus på mineralressurser gjennom Raw Material Week i Brussel. Her ser de på hvilken rolle ressursene har for verdikjeder i samfunnet og for en bærekraftig utvikling.
... kan stamme fra samme kilde, trolig i nærliggende berggrunn, før de har blitt vasket ned i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars ... gullklumpene kommer fra en større forekomst i nærliggende berggrunn. Finneren av gullklumpen, Marius Frang, er en del av et ...
... nye gruver. Hva med Norge? Norge har en variert berggrunn, og her i landet finnes flere forekomster av metaller, sjeldne ...
... seg oversikt over moglege ressursar i Europa. Noregs berggrunn Henrik Schiellerup. Berggrunnen i Noreg inneheld ...
... kartblad i 1:50.000, noko som gjer at NGU sin database for berggrunn no dekkjer 56 prosent av vårt landareal. Geologane Ola Lutro ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000.
... interesse fra utenlandske investorer og selskaper for norsk berggrunn. RULLEBORD: Her er det mulig å gjøre detaljerte ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.