6 resultater
... reservoar for olje, og kunnskapen om dypforvitret og porøs berggrunn er også  viktig for å sikre tuneller. - Vi trenger en ... leiraktig saprolitt, som egentlig er oppsprukket og finmalt berggrunn. Med den nye laben, som daterer leiremineraler ved bruk av ...
... ser forhøyningene i midten ut til å bestå av utstikkende berggrunn (figur 4 og 5). På Hopen, vest for kartleggingsområdet, består ... leirstein og sandstein. TOPAS-linjen bekrefter at det er berggrunn som stikker opp fra bunnen (figur 6). Det ser ut til at pockmark ...
... landskapet en finner mange steder i kystsonen, dominerer berggrunn med et tynt sedimentdekke samt grus, stein og blokk. Dette ... av grus, mørk rosa: grus, stein og blokk, lys rosa: berggrunn med et tynt sedimentdekke. Nye geologiske tolkninger over ...
... Langs hele TOPAS-profilet ligger det et tynt, lyst lag over berggrunn og morene. Dette tynne laget kan være finkornede sedimenter godt ...
... geofysikk. Det kan brukes til å forstå hvordan ulike typer berggrunn, løsmasser, landformer og kjemisk innhold bidrar til en variert ...
...   Smakebit e: Her og der lyste kremfarget berggrunn mot oss – kanskje det var saltet helt opp i dagen? Eller var det ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.