6 resultater
... til endringer.  Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det ...
... kan stamme fra samme kilde, trolig i nærliggende berggrunn, før de har blitt vasket ned i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars ... gullklumpene kommer fra en større forekomst i nærliggende berggrunn. Finneren av gullklumpen, Marius Frang, er en del av et ...
... samt tynt eller usammenhengende moreneavsetning over berggrunn. Klikk her for liste med løsmassetyper (jordarter) og ...
Fundamentet til den berggrunn og storskala landskap som vi ser i dag ble lagt under den kaledonske ...
... 2006. Redaktør: Rolv Dahl. Kartet viser kva slags berggrunn vi sykla gjennom på vegen frå Finse til Flåm. Klevabrui ...
... Terrengformene kan vera danna ved erosjon og modifisering av berggrunn eller sediment i det opphavlege landskapet, eller ved avsetjing av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.