15 resultater
... reservoar for olje, og kunnskapen om dypforvitret og porøs berggrunn er også  viktig for å sikre tuneller. - Vi trenger en ... leiraktig saprolitt, som egentlig er oppsprukket og finmalt berggrunn. Med den nye laben, som daterer leiremineraler ved bruk av ...
... elektriske ledningsevnen til å kartlegge geologien, både berggrunn og løsmasser. Elektriske metoder ...
... her. Dersom boringen også avdekker soner med forvitret berggrunn, vil det være av betydelig interesse for oljeselskapene, sier ... ved Universitetet i Bergen snakket en stund om at opphetet berggrunn kunne bidra med varme til byen. - Finner vi høye temperaturer ...
... Hvilken rolle spilte dinosaurenes avfall i oppsmuldring av berggrunn, og dannelsen av Lofoten, spør bloggforfatterne. Illustrasjon: ...
... og kollaps. I tillegg vil eventuell uranholdig berggrunn bli kartlagt. Slike bergarter må i enkelte tilfeller behandles som ... og 19 energiselskap* . Det tar sikte på å kartlegge berggrunn i Norge fra fastlandet og ut i havet. Nye Veier har kjøpt seg inn ...
... flymålingene for å gi et bilde av eventuell uranholdig berggrunn. Når slike bergarter blir drevet ut under tunnelbygging, skal de ...
... av radioaktivitet - er en viktig del av kartleggingen av berggrunn og mineralressurser. Jan Steinar Rønning ... om den naturlige radioaktive strålingen fra landets berggrunn og løsmasser. NGU fikk en helt ny posisjon i offentlig forvaltning, ...
... kalles denne bergart, som egentlig er knust og forvitret berggrunn, og som lå beskyttet under de yngre bergarter mens istidene raserte ...
... problembergarter ved framtidig tunnelbygging. Uranholdig berggrunn må i enkelte tilfeller behandles som spesialavfall. På den andre ...
... Tidligere ble grunnvanns-avkjøling av berggrunn  vurdert som lite aktuelt, geologene trodde grunnvannet rant ut i ...
... på finansieringa. - Vi har god oversikt over korleis berggrunn og mineralar ser ut «oppe i dagen». Nå handlar det om å sjå ...
... Utstrakt feltkartlegging av løsmasser og berggrunn - Kombinasjonen av flere metoder er unik. Dette gir nye ...
... undersøkelser vet vi at dypforvitret og leirinfisert berggrunn skaper hodebry for tunnelbyggerne, særlig i kystnære områder. ...
... med eksisterende radonmålinger innomhus, og kunnskap om berggrunn og løsmasser, er det mulig å sammenstille aktsomhetskart for radon, ...
... er gravimeteret, et instrument som måler tyngdekraften fra berggrunn og løsmasser. Gravimeteret inne i flykroppen. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.