2 resultater
Padget, Peter 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2010.068 The paper presents ...
... (NGU) har, basert på eksisterende geokjemiske data fra berggrunn og løsmasser, angitt hvor i Norge det naturlige bakgrunnsnivået for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.