1 resultater
... men er også knyttet opp mot kartlegging av underliggende berggrunn i overgangssonen mellom fastlands- og sokkel-bergarter. Det ble ... i fjell er stedvis så høy at det kan være krystallin berggrunn (5100-5400 m/s), men er stedvis også betydelig lavere (4400-4600 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.