4 resultater
... drivverdige forekomster på Ringvassøya. Oversikt over berggrunn og vurdering av mineraliseringer på Ringvassøya. ...
... Registrering av naturlig radioaktivitet fra løsmasser og berggrunn, Bardu kommune, Troms ...
... basisinformasjonen i form av konsistente datasett over berggrunn og løsmasser i løpet av programperioden, går etter planen. ... avslutning, bør det foreligge ajourholdte, datasett over berggrunn og løsmasser, og databaser over de ulike typer mineralressurser i ...
... dokumentasjon som grunnlag for en bedre arealforvaltning. Berggrunn og løsmasser på land og i fjordene er undersøkt på regional ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.