4 resultater
... indikasjoner på 5 km dyp til sterkere magnetisert berggrunn. Undersøkelse av gabbrobergarten i Jotunheimområdet tyder på at ... og deres avgrensning mot dypereliggende magnetisert berggrunn. ...
... 1992 tatt tilsammen 287 prøver av jord, flomsedimenter og berggrunn i Oppland fylke og Aurland i Sogn og Fjordane fylke. Prøvene ble ... eller ikke er representative for gullinnholdet i jord eller berggrunn. Det holdes også for sannsynlig at enkelte, ikke undersøkte, ...
... informasjon. De geografiske fordelinger er influert av lokal berggrunn, det marine miljø eller forurensning. En vurdering av resultatene er ...
... fordelingsmønstre som synes å ha sammenheng til områdets berggrunn. Høye tungmetallkonsentrasjoner fremkommer i områder med kjente ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.