3 resultater
... elektrisk sondering er utført for å fastlegge dyp til berggrunn der overdekket består av et tykt leirlag. Undersøkelsene er utført ... gir en god indikasjon på sjiktene i løsmassen og dyp til berggrunn. Grunnundersøkelser ved hjelp av Schlumberger vertikal elektrisk ...
... vært delt: et delprosjekt Fjernanalyse og et delprosjekt Berggrunn.Delprosjekt Fjernanalyse har omfattet tolkning av satelitt- og ... fra områdene er også presentert. Delprosjekt Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisternde data og utfyllende ...
... fra områdene er også presentert. Delprosjekt Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisterende data og utfyllende ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.