5 resultater
... indikasjoner på 5 km dyp til sterkere magnetisert berggrunn. Undersøkelse av gabbrobergarten i Jotunheimområdet tyder på at ... og deres avgrensning mot dypereliggende magnetisert berggrunn. ...
... vært delt: et delprosjekt Fjernanalyse og et delprosjekt Berggrunn.Delprosjekt Fjernanalyse har omfattet tolkning av satelitt- og ... fra områdene er også presentert. Delprosjekt Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisternde data og utfyllende ...
Robinson, Peter Roberts, David 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2008.064 This guidebook was ...
... fra områdene er også presentert. Delprosjekt Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisterende data og utfyllende ...
... pH og ioneinnhold som følge av lavt kalkinnhold i berggrunn og løsmasser. Et grunnvannsanlegg etablert i det undersøkte ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.