4 resultater
... og utgitt i NOU nr. 18 A og nr. 18 B 1978 Utredning om berggrunn, kvartærgeologi, malmer og mineralske råstoffer i et mandatområde ...
... områder med dårlig og med godt potensiale for gull i berggrunn eller overdekke. I de på forhånd antatt interessante områdene, ble ...
... på Øksfjordhalvøya. Befaring, prøvetaking av berggrunn samt pannevasking av tungmineraler er utført, og prøvene er ...
... Et ca. 20-25 m tykt lag med oppsprukket og forvitret berggrunn (flateforvitring) er tolket under løsmassene i Riednajavre-området. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.