2 resultater
Padget, Peter 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2010.068 The paper presents ...
... og nedre Telemark. Beskrivelsen gir en kort oversikt over berggrunn, landformer, isbevegelser og landhevning/strandforskyvning før de ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.