3 resultater
... utnyttelse av slikt grunn- vann. Grunnvann i krystallin berggrunn. Sluttrapport av forprosjektet. ...
... geologiske forhold i dette området med spesiell hensyn til berggrunn, løsmasser, hydrogeologi, dypforvitring og radonfare, samt en mer ...
På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport 2010.035).
Fant ingen ansatte som matchet søket.