17 resultater
... På toppen av ryggen filmet vi noen partier med eksponert berggrunn (Figur 3), punkt "B" på videolinjen. Berggrunnen med den lagdelte ... vanndyp ("B" på videolinjen). Bunnen består av utstikkende berggrunn. En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg på ...
... elektriske ledningsevnen til å kartlegge geologien, både berggrunn og løsmasser. Elektriske metoder ...
... borehull, og omfatter mellom 2 og 2,5 milliarder år gammel berggrunn. Boringene i Russland ble gjennomført i 2007, i regi av det ... sier Smelror.  Kan gi nye svar om norsk berggrunn Kjerneprøvene fra Far Deep-prosjektet er en viktig ressurs for ...
... her. Dersom boringen også avdekker soner med forvitret berggrunn, vil det være av betydelig interesse for oljeselskapene, sier ... ved Universitetet i Bergen snakket en stund om at opphetet berggrunn kunne bidra med varme til byen. - Finner vi høye temperaturer ...
... I tillegg er det vakkert her, sier Sigmond. Hvilken berggrunn som finnes i disse områdene, har påvirket plante- og dyreliv. Sur ... Bandak. Kartblad Breive   Berggrunn fra kartblad Breive: Dette er en søylebasalt i Skyvassgruppa, ...
... ser forhøyningene i midten ut til å bestå av utstikkende berggrunn (figur 4 og 5). På Hopen, vest for kartleggingsområdet, består ... leirstein og sandstein. TOPAS-linjen bekrefter at det er berggrunn som stikker opp fra bunnen (figur 6). Det ser ut til at pockmark ...
... Hvilken rolle spilte dinosaurenes avfall i oppsmuldring av berggrunn, og dannelsen av Lofoten, spør bloggforfatterne. Illustrasjon: ...
... 1:50 000 som ligger ute, det betyr at 56 % av Norges berggrunn er dekket. -  I tillegg har vi  46 berggrunnskart i ... på digitalt vis. Slik ser kartdatabasen for berggrunn i målestokk 1:50 000 ut på www.ngu.no. De små firkantene over ...
... og kollaps. I tillegg vil eventuell uranholdig berggrunn bli kartlagt. Slike bergarter må i enkelte tilfeller behandles som ... og 19 energiselskap* . Det tar sikte på å kartlegge berggrunn i Norge fra fastlandet og ut i havet. Nye Veier har kjøpt seg inn ...
... kvarts. Begge bergartene er rene ungdommene i norsk berggrunn, de er kun rundt 270 millioner år gamle, fra Perm-tiden. De er begge ...
... kart som viser et stadig økende mangfold av egenskaper i berggrunn og løsmasser, er derfor vesentlig for god og tverrfaglig forvaltning ... egenskaper, radioaktiv stråling og elektrisk ledningsevne i berggrunn og løsmasser har på mange måter revolusjonert geologisk ...
... Langs hele TOPAS-profilet ligger det et tynt, lyst lag over berggrunn og morene. Dette tynne laget kan være finkornede sedimenter godt ...
... alder og landskapsdannende prosesser knyttet til forvitret berggrunn og sprekker i oppsprukket berggrunn på fastlandet og på norsk sokkel. Prosjektet skal øke ...
... Deler av Norge har naturlig høyt innhold av fosfor i berggrunn og landbruksjord. Hvis programmene for kartlegging av ...
... seg oversikt over moglege ressursar i Europa. Noregs berggrunn Henrik Schiellerup. Berggrunnen i Noreg inneheld ...
... av radioaktivitet - er en viktig del av kartleggingen av berggrunn og mineralressurser. Jan Steinar Rønning ... om den naturlige radioaktive strålingen fra landets berggrunn og løsmasser. NGU fikk en helt ny posisjon i offentlig forvaltning, ...
... kartblad i 1:50.000, noko som gjer at NGU sin database for berggrunn no dekkjer 56 prosent av vårt landareal. Geologane Ola Lutro ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.