5 resultater
... http://geo.ngu.no/mapserver/BerggrunnWMS Erstatter wms_berggrunn_n250v og berggrunn_n250_v1. Nye lag og lagnavn. Nye målestokkterskler for lagenes ... wms_berggrunn_n250v ...
... men er også knyttet opp mot kartlegging av underliggende berggrunn i overgangssonen mellom fastlands- og sokkel-bergarter. Det ble ... i fjell er stedvis så høy at det kan være krystallin berggrunn (5100-5400 m/s), men er stedvis også betydelig lavere (4400-4600 ...
BERGGRUNN: Arbeidet med berggrunnskartet ble ledet av JC Harrison ved ...
... strukturer avslører at det dreier seg om omvandlet berggrunn. - Hittil har vi sett på dette som en god kunnskap for ...
... hvite er ulike typer små svamper. Her ser vi berggrunn bevokst med griseøresvamp (Phakellia sp.) og Hydroiden Stylaster ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.