6 resultater
Padget, Peter 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2010.068 The paper presents ...
... med eksisterende radonmålinger innomhus, og kunnskap om berggrunn og løsmasser, er det mulig å sammenstille aktsomhetskart for radon, ...
... Målinger fra en rekke nye hull som er boret i både berggrunn og løsmasser, gir forskerne ny informasjon om temperatur og tykkelse ...
... gneiser. NGU kartlegger forekomster av uran i berggrunn og løsmasser, og faren for radon i byggråstoff som pukk og grus i ...
... I tillegg er omfattende kunnskap om løsmasser og berggrunn integrert i de nye aktsomhetskartene. - Sammenstillingen av ... datterelementer av uran, som finnes i varierende mengder i berggrunn og løsmasser. Når radon desintegrerer (nedbrytes) dannes det ...
... (NGU) har, basert på eksisterende geokjemiske data fra berggrunn og løsmasser, angitt hvor i Norge det naturlige bakgrunnsnivået for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.