18 resultater
... gneiser som ble dannet for 1100-900 millioner år siden. Berggrunn med ressurser Berggrunn med ressurser ...
... (NGU) gransker nå 2,5 til 2 milliarder år gammel berggrunn. Skjult i berggrunnen 700 millioner års historie ligger ... grunnlag for liv? Til bunns i 2,5 milliarder år gammel berggrunn Til bunns i 2,5 milliarder år gammel berggrunn ...
... tre årene skal det gjennomføres en grov kartlegging av berggrunn og mineralforekomster i et område på størrelse med halve Norge. ...
Wilson, J. Richard 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2010.015 The ...
Robinson, Peter Roberts, David 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2008.064 This guidebook was ...
... slags mekaniske egenskaper grunnen har. Forskjellige typer berggrunn og løsmasser har ulik bæreevne og ulik evne til å motstå ...
... geologiske forhold i dette området med spesiell hensyn til berggrunn, løsmasser, hydrogeologi, dypforvitring og radonfare, samt en mer ...
På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport 2010.035).
... I første omgang er data fra de nasjonale databasene for berggrunn, løsmasser, skred, grus og pukk gjort tilgjengelig for nedlasting, ...
... skredundersøkelser, grunnvann, grunnvarme, kartlegging av berggrunn og løsmasser. Den omfattende informasjonen som er samlet inn, ...
... omtrent en fordobling av dagens satsing på kartlegging av berggrunn og mineralressurser ved NGU. - Jakten på skatten kan ta til, sier ...
... er vi fortsatt sinker på å utnytte energien magasinert i berggrunn og grunnvann, understreker Kirsti Midttømme. - Sverige har ...
... er vi fortsatt sinker på å utnytte energien magasinert i berggrunn og grunnvann, understreker Kirsti Midttømme. Likevel bores det i dag ...
... Elizabeth Eide. Hun er forsker ved NGUs Faggruppe for berggrunn, og har ledet arbeidet som har ført fram til atlaset. Til ...
... miljøet. Det er nødvendig å ha solid kunnskap om både berggrunn og løsmasser for å fortsette en bærekraftig utbygging i regionen, ...
... til Østlandet, er basert på 20 års forskning på berggrunn og landskapsformer i Sør-Sverige av professor Karna ...
... Les mer: Jakt på afrikansk gull og gneis Berggrunn med ressurser Hett og hardt i bushen Se mer: Glimt ...
... i øyet. Les mer: Den lange vegen fram Berggrunn med ressurser Hett og hardt i bushen Se mer: Glimt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.