5 resultater
... lett å se at en del planter trives best når det er kalkrik berggrunn. Dersom det er mye skifer i berggrunnen forvitrer den lett og gir ... vegetasjonen. Hva er sammenhengen mellom vegetasjon, berggrunn og jordsmonn? Er det bare det at berggrunnen forvitrer som gir ...
... en fjellkjede med magmatiske bergarter. Er deler av annen berggrunn "dyttet" opp? Hvorfor finnes det fossiler i Andesfjellene? ...
... Marker, Mogens 0800-3416 Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet 2009.038 I alt ble 95 bergartsprøver ...
... Slagstad, Trond Solli, Arne 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2008.051 I forbindelse med ...
... Om radon på NGUs nettsider Vår kartlegging av berggrunn, løsmasser og radonfare er for grov til å si noe om den enkelte ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.