8 resultater
... tema jordarter. - NGU, 1990 Hva er forskjellen på berggrunn og løsmasser?   Forskjellen på berggrunn og løsmasser Forskjellen på berggrunn og løsmasser ...
... Når det gjelder sammenhengen mellom vegetasjon og berggrunn er ikke denne så veldig utpreget i Trondheim.  Dette skyldes at ... som er relativt næringsfattige (lite kalk). Hvilken berggrunn finner vi i Trondheim? Og hvilken sammenheng er det mellom berggrunn ...
... gamle kaledonske fjellkjede i Norge (omtrent 2/3 av Norges berggrunn omfattes av den kaledonske fjellkjede). Gneis er også den mest ...
... Trond Solli, Arne 0800-3416 Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet 2008.088 Rapporten gir en status for ...
... som forfattere, opplyser Ole Lutro. Riktignok er landets berggrunn dekket av et nytt kartverk i målestokk 1:250 000, men der strekker ...
... på Øksfjordhalvøya. Befaring, prøvetaking av berggrunn samt pannevasking av tungmineraler er utført, og prøvene er ...
... og Theis Braanaas fortalde undervegs om lausmassar, berggrunn og botanikk, blanda med mykje lokalhistorie og lun humor. ...
... og Finland deltar i dette arbeidet, som omfatter kart over berggrunn og geofysiske data (tyngdeanomalier og magnetiske anomalier). ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.