2 resultater
... utarbeidet en beskrivelse av permeabilitet i løsmasser og berggrunn i Norge, og en vurdering av berggrunnens og løsmasseners potensial ... komplekse oppbygning og fordeling av både løsmasser og berggrunn i Norge er den gitte beskrivelsen av permeabiliteten av meget ...
... dokumentasjon som grunnlag for en bedre arealforvaltning. Berggrunn og løsmasser på land og i fjordene er undersøkt på regional ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.