1 resultater
... og nedre Telemark. Beskrivelsen gir en kort oversikt over berggrunn, landformer, isbevegelser og landhevning/strandforskyvning før de ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.