2 resultater
... en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal kom- mune, og da med hovedvekt på sentrumsnære områder i ... Kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal ...
... basisinformasjonen i form av konsistente datasett over berggrunn og løsmasser i løpet av programperioden, går etter planen. ... avslutning, bør det foreligge ajourholdte, datasett over berggrunn og løsmasser, og databaser over de ulike typer mineralressurser i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.