2 resultater
... NGUs kartlegging, en generell oversikt over geologien med berggrunn, isbevegelser, israndtrinn og alder, landhevning, sedimenter, erosjon ...
... pH og ioneinnhold som følge av lavt kalkinnhold i berggrunn og løsmasser. Et grunnvannsanlegg etablert i det undersøkte ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.