4 resultater
... og gir bl.a. informasjon om : Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og ... for større grunnvannsuttak ved Elvetangen, Grymyr. Vann i berggrunn: Grunnfjellsgneiser (500-2.000 l/t) opptrer i vest og nord. Sentralt ...
... og gir bl.a. informasjon om: Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, spreker og ... kan muligens benyttes til et fellesanlegg her. Vann i berggrunn: Grunnfjellsgneiser (500-2.000 l/t) opptrer vest for fjorden. ...
... og gir bl.a. informasjon om: Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og ... Flere prøveboringer har gitt positive indikasjoner. Vann i berggrunn: Nord for Grua består fjellgrunnen av skifer og kalkstein vest for ...
... 1992 tatt tilsammen 287 prøver av jord, flomsedimenter og berggrunn i Oppland fylke og Aurland i Sogn og Fjordane fylke. Prøvene ble ... eller ikke er representative for gullinnholdet i jord eller berggrunn. Det holdes også for sannsynlig at enkelte, ikke undersøkte, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.