3 resultater
Thoresen, M.K. Hovedtema 2: Landformer, berggrunn og løsmasser. Kvartærgeologisk kart over Norge. Tema: ...
... indikert områder med mulige gasslekkasjer fra underliggende berggrunn/sedi- menter. Denne rapporten inneholder hovedkonklusjonene med ...
... grad skulle løse ut grunnstoffene fra løs- masser og berggrunn. Geografisk fordeling av grunnstoffer i Oslo-feltet. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.