Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

84 resultater
... verdi for mellom anna mineralleiting. Væskestraum endrar berget Væskestraum endrar berget ...
... hakker han fram en ny steinprøve fra en blotning av berget opp mot Breitinden. Han studerer den nevestore steinen nøye, med ... kartlegger øya denne sommeren. Kartlegger unike spor i berget på Andøya ...
... 5m inde i bjerget ? Hva er temperaturen fem meter inn i berget? ...
... med et fotografi av en nydelig folding. Hvorfor har berget rynker eller streker? ...
... ut primærblokker. Naturstein produseres ved å dele opp berget i store blokker. Deretter deles blokkene opp til plater eller emner. ...
... kobber i gjennomsnitt. Det tilsvarer 50 tonn malm i berget. Norges befolkning vil altså forbruke 275 millioner tonn kobbermalm, ... i moderne mobiltelefoner som må utvinnes fra forekomster i berget. Dette skaper tidvis krevende situasjoner innen forsyning av råstoffer ...
... NGU-forskere avdekker sprekkdannelser og forkastninger i berget ved å måle elektrisk motstand. Det er blant annet de bitre erfaringene ...
... tette, og vannet siver i sprekker og små kanaler gjennom berget. Vi snakker derfor om sprekkeakviferer (akvifer = vannfører), dette i ... En borebrønn i fjell må krysse sprekker og kanaler i berget for å gi vann fordi berget i seg selv er tett. I tilknytning til ...
... framtid vil mesteparten av disse råstoffene utvinnes fra berget. I fremtiden kan store mengder også komme fra gjenvinning. ...
... ut meir om storleiken på grafittkroppen og kor djupt i berget den går. - Utanfrå ser det ut som ein liten og avgrensa førekomst, men lengre ned i berget ser vi spor  etter  mogleg grafitt over eit fire kilometer langt ...
... Råen, Flak (263/4) for å vurdere steinsprang fra Geit- berget. Risiko for steinsprang er vudert som små for de vestlige deler ...
Grunnvannet sildrer ut av berget i minusgrader, Haukvatnet i Trondheim. Foto: Marianne Engdal, NGU ...
... Dalsegg (t.v) og Bjørn Eskil Larsen testar straumstyrken i berget. Leider straum Grafitt leider straum særs godt. Det er ... ut meir om storleiken på grafittkroppen og kor djupt i berget den går. - Utanfrå ser det ut som ein liten og avgrensa ...
... - den oppsmeltede delen av steinen ligger som lyse lommer i berget, mens de mørkere delene viser strukturen i den gamle gneisen. ... De oppsmeltede delene av steinen ligger som lyse lommer i berget, mens de mørkere delene viser strukturen i den opprinnelige gamle ...
... bergartar gjev ein annan flora enn fosfatrike. Tungmetall i berget kan gje unik og tilpassa flora. Lausmassane skapar variasjon, frå ... rullesteinstrender.  Plastiske landformer i berget er typisk for område der isen har flytta seg snøgt. Frå ytre ...
Finnes det noen generell regel for avstand mellom to borebrønner? Eller må dette vurderes i hvert enkelt tilfelle?
... Storslått Nordlandspanorama – forskjell i farge på berget og tettheten av vegetasjonen gjenspeiler geologien. Det rødbrune berget i forgrunnen er Rødøya, som består av peridotitt, opprinnelig dannet ...
... tidlige utvikling og hvordan landet vårt ble til. Berget ligger så åpent i dagen her, at det er lett å studere bergartene. ...   Flere steder i Lakselvområdet lyser det grønt fra berget. Ved Porsvann er en hel bergknaus grønnkledt. For geologene er ...
... oppgradering i målestokk 1:50.000. Undersøkjer berget Forskar Ole Lutro undersøkjer ein bit av berget på Hinnøya. - Vi startar med å sjå på alt som er gjort ...
... Uferdige gryter står enda igjen i berget etter klebersteinsdrift i Kvikne for nesten 2500 år siden.   ...
... bebyggelse har ofte vann fra gravde eller borede brønner i berget som henter ut grunnvann. Vann som har vært i grunnen lenge, er fritt ...
... - løsmassene. Deretter kommer man inn til det faste berget der man må bruke boremaskin, og det er dette som kalles berggrunnen. ...
... geofysiske målinger ved Skåleseter Skjerp og ved Høg- berget Skjerp (NGU Rapport nr. 370). Sist nevnte Skjerp ligger ca. 2,5 km ...
... i Gamle Solskinn Grube ble også nøyere kartlagt. Over Ny- berget- og Nye Solskinn Gruber ble det ikke observert indikasjoner på gjen- ...
... og redskaper fra egnete bergarter som ble utvunnet fra berget. Kleberstein ble i tusener av år benyttet til kokekar, støpeformer og ...
... av magma som har størknet dypt nede i jordskorpen, før berget som opprinnelig lå over disse bergartene ble slitt bort av vær og ...
... gir mest mulig pene og firkantete blokker som løsner når berget sprenges. De fleste gode muresteinforekomster i Norge finner vi i ...
... år gamal vitnar om ei tidlegare istid. Lag med fossil i berget fortel oss om det biologiske mangfaldet for hundrevis av millionar år ...
... på gulvet av grotten, vokser raskest. På berget til St. Johannes Grotten ligger på berget til sankt Johannes, Ai Giannis Spiliotis, sentralt på øya, rundt 171 ...
... Twitter og Instagram. Hvordan blir spor i berget og sjøen laget?  Hvis du har lurt på hvordan spor i berget og i sjøen blir laget, er dette videoen for deg.  Slik ...
... steinflate – når tommelen blir farget grå vet vi at berget er rikt på grafitt. Akkurat som i gråblyanten, som nettopp er fylt med ... opp på bakken med mer detaljerte undersøkelse, boringer i berget og innsamling av steinprøver. Et arbeid der NGUs forskere på ...
... beveger seg i forhold til en annen langs en bruddsone i berget. Bevegelsen utløses gjerne som et jordskjelv etter en periode med oppbygging av sterke spenninger i berget. Den åtte mil lange og opptil sju meter høye ... I slike tilfeller presser de ulike delene av berget i jordskorpen mot hverandre, før spenningene blir utløst og den ene ...
... Norges mineraler inneheld 830 mineral som er funne her på berget. 68 av desse vart fyrste gong beskrivne i Norge. - Mange av desse ...
... spesielle berggrunnen som gir den karakteristiske fargen av berget. Formålet med turen min var å lete etter gull og andre mineraler ...
... geologene å ”se” under løsmassene og ned i dypet i berget under. De nye geofysiske dataene skal sammenstilles med allerede ...
... og beregnet verdien ”in situ”, altså der de ligger i berget. Undersøkelsene har tatt hensyn til kvalitet og mengde av viktige ...
... godt bevart; nesten ferdige kvadersteinsemner står igjen i berget, hugget ut med økser og hakker. Vi kan fremdeles se rester etter ...
... geologene trodde grunnvannet rant ut i løsmassene oppå berget. Senere forskning har imidlertid vist at vannet tar seg inn i sprekkene i berget, og gir en til tider betydelig avkjølings-effekt. - Samtidig er ...
... blitt fylt av sterkt syreholdig vann fra tropisk regnskog. Berget har så blitt brutt ned til løsmasser som grus og leire (saprolitt), og ... tyder på at det først har foregått en dypforvitring i berget, som igjen har lagt grunnlaget for strandflaten, og at den har startet ...
... gjennom flere århundre. I dag bruker vi råstoff fra berget til moderne infrastruktur, i bygninger og samferdsel, men også i de ... men også av kunnskapen vi har om alder og dannelsen av berget. Derfor er laboratorieundersøkelser av stein samlet under feltarbeidet ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.