5 resultater
Bildet viser forsker Martin Klug ved en PC i laboratoriet.
... strukturer. Palaeomagnetisme kan for eksempel brukes til aldersdatering og stratigrafisk korrelasjon. Slik blir det en puslespillbit ...
... bestemmelse av KFK-er og SF6-innhold viser noe divergerende aldersdatering for KFK-analysene, mens aldersdatering basert på SF6-innhold ikke kan benyttes fordi berggrunnen i ...
... langt fra ny, men har fått en renessanse de siste årene. Aldersdatering ved hjelp av såkalte fisjonsspor i apatitt (AFT-metoden), har ...
... begrenset til geologisk nykartlegging og kjemostratigrafisk aldersdatering av de ulike typene av kalkspatmarmor og dolomittmarmor i ...
... glasskeramikk. Rubidium-isotoper brukes også til geologisk aldersdatering av bergarter. Kanada er hovedprodusent på verdensbasis, men ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.