28 resultater
... den klassiske kjegleformen på en stratovulkan. Denne typen vulkanisme kan være eksplosiv, som for eksempel Mount St. Helens, som hadde et ... ha merkbare effekter på jordens klima. Vi finner også vulkanisme langs riftsoner på kontinentene, f. eks. den øst-afrikanske ...
... Her finner du rester av en vulkansk havbunnsskorpe. Vulkanisme på havbunnen ...
... strømningene i mantelen for å fastslå om også Mars' vulkanisme kan stamme fra store dyp. Det vil i så fall bety at nye biter ... for vulkanutbrudd. Mars-vulkaner kan røpe Jordens vulkanisme Mars-vulkaner kan røpe Jordens vulkanisme ...
... håper vi på flere artikler som kan forklare hvordan vulkanisme, kollisjoner og havdannelse har påvirket oppbyggingen av Afrika, ... om de langsomme bevegelsene i jordskorpen og om vulkanisme. Inn i Afrika på jakt etter viten Inn i Afrika på jakt etter ...
... på at de Nb-førende lavaer i Sæteråsen er knyttet til vulkanisme i forbindelse med Ramneskalderaens innsynkning. Det bør være gode ...
... spesielt nyttige for detaljert kartlegging av sandkanaler, vulkanisme, magmatiske kropper, saltdiapirer, forkastninger, dypforvitring og ...
... svært viktig for å forstå geologisk relaterte farer som vulkanisme, skred og jordskjelv - og for forskning på geologiske ressurser, ...
... fra hverandre og mellom de, dannes det ny skorpe i form av vulkanisme. Så Island blir bredere hvert år (1-2 cm). Når en vulkan ...
... fordi der dannes det ny skorpe hvor det også forekommer mye vulkanisme, og hvor jordskjelvene er små men mange.  Destruktive, der to ...
... frå Jan Mayen er eit døme på ein midthavsrygg med vulkanisme og varme kjelder. Data frå Google Earth Djuphavet er den minst ...
... og platetektonikk, landheving, bassengdannelse, vulkanisme og temperaturutvikling gjennom TYNGDE: Utsnitt av NGUs nye ...
... De er begge fra Oslofeltet, som på den tiden hadde aktiv vulkanisme i likhet med dagens Rift Valley i Øst-Afrika. En atskillig ...
... i form av rystelser i bakken, enkelte steder også vulkanisme, skred og små jordskjelv. Slike aktive prosesser påvirker selvsagt ...
... brutale krefter har krystet og kvestet Norge gjennom både vulkanisme, jordskjelv og flere istider. Landet har hele tiden fortsatt mot ...
... i form av rystelser i bakken, enkelte steder også vulkanisme, skred og små jordskjelv. Slike aktive prosesser påvirker selvsagt ...
... skala delast inn i område som har ei felles historie med vulkanisme, deformasjon og danninga av store fjellkjeder som etter kvart vart ...
... først etablerte seg nært varme kilder knyttet til vulkanisme på havbunnen, påpeker Dodd og Papineau i sin pressemelding. ... var det liv her på et tidspunkt da Mars enda hadde aktiv vulkanisme og flytende vann på overflaten. Dermed kan det ha vært enkle ...
... sprekker. Riftdannelse opptrer gjerne i sammenheng med aktiv vulkanisme, slik vi ser det i Øst-Afrika i dag, og kan føre til at ...
... bevis på dramatiske hendelser, som deling av kontinenter, vulkanisme og gjentatte verdensomspennende istider, eller ¿snowball earth¿. ...
... på dramatiske hendelser, som oppløsning av kontinenter, vulkanisme og gjentatte verdensomspennende istider, eller "snowball earth". ...
... Seychellene hang sammen med India. Hypotesen er at storstilt vulkanisme i Deccan i India er den samme som den observerte på Seychellene, og ...
... Bjørnson på Vardetangen Til slutt må vi nemne at vulkanisme sjølvsagt ikkje eit hinder for jettegryter – dei er svært så ...
... med intrusjoner, lavaer og lavadeltaer som viser aktiv vulkanisme i tiden rett før en oseansk spredningsrygg ble etablert. I det ... mot havet. Passive marginer viser forskjellige mengder vulkanisme, men felles for dem alle er at det etter en tid dannes en ...
... millioner år siden; samt rester av 250 million år gammel vulkanisme i rødt og lilla. Gir grunnleggende kunnskap om landet vårt ...
... år siden, med gjentatt overskyvning av havbunnsskorpe og vulkanisme. Den norske kontinentalmarginen var imidlertid relativt passiv, ...
... fordi øya har en aktiv vulkan, Beerenberg. Og aktiv vulkanisme har eksistert på øya samtidig som det har vært flere istider der. ... perspektiv, sier Eiliv Larsen. Det at det foregår vulkanisme samtidig som øya er dekket av is, gjør at man får begravd ...
... fjellrygg hvor det forekommer mer eller mindre kontinuerlig vulkanisme som resultat av havbunnsspredning langs ryggen. Mineral : ... synker under andre plater og er karakterisert ved vulkanisme og jordskjelv.  Denne geologiske ordlista er hentet fra boka ...
Et frodig landskap har en elv formet som en U-bokstav som går rundt en bakketopp
... og pukk 28.4.21. Uslåelig utsikt 23.4.21. Vulkanisme på havbunnen 21.4.21. Vellukka marine "koronatokt" ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.