2 resultater
Økende urbanisering og utbygging av infrastruktur krever kunnskap om undergrunnen og grunnvann.
... GRANADA - nasjonal grunnvannsdatabase Urbangeologi  (norsk) Urban geology (english)  NADAG - ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.