2 resultater
Økende urbanisering og utbygging av infrastruktur krever kunnskap om undergrunnen og grunnvann.
... byen, seier de Beer. Leiaren av Laget for grunnvatn og urbangeologi ved NGU,  har blitt ein av landets fremste ekspertar på det som blir kalla «urbangeologi» -  geologi midt i byen. Han er den media tyr til når dei treng ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.