10 resultater
Økende urbanisering og utbygging av infrastruktur krever kunnskap om undergrunnen og grunnvann.
... byen, seier de Beer. Leiaren av Laget for grunnvatn og urbangeologi ved NGU,  har blitt ein av landets fremste ekspertar på det som blir kalla «urbangeologi» -  geologi midt i byen. Han er den media tyr til når dei treng ...
Leder av NGUs lag for grunnvann og urbangeologi, Hans de Beer, la ingenting i mellom da han snakket ... foredraget med å tilføre en ekstra dimensjon: - Urbangeologi handler egentlig om å se verden i 4D. Vi må ikke glemme ... milliarder av kroner! Leder for NGUs lag for grunnvann og urbangeologi var tydelig da han møtte NGU-dagen: Med bedre kunnskap om ...
... byen, seier de Beer. Leiaren av Laget for grunnvatn og urbangeologi ved NGU,  har blitt ein av landets fremste ekspertar på det som blir kalla «urbangeologi» -  geologi midt i byen. Han er den media tyr til når dei treng ...
... Følg med! Linker til andre nettsider som omtaler urbangeologi: www.sub-urban.eu , www.grunnvann.no . ...
... interessant samarbeidspartner innen felt som maringeologi, urbangeologi, miljøgeokjemi og skredkartlegging. Planlegger gjenvisitt ...
... om kunnskapsløft, felles satsinger og øke bevistheten om urbangeologi, gjennom organisasjonen EuroGeoSurveys. Videoen viser ...
... og fagretning. Siden 2013 har fokuset vært rettet mot by og urbangeologi, noe som har brakt med seg mange spennende samarbeid som Sub-Urban ...
... hydrogeolog Hans de Beer, som leier Laget for grunnvatn og urbangeologi på NGU, konkludere med at grunnvatnet under Bryggen er heva til ...
... GRANADA - nasjonal grunnvannsdatabase Urbangeologi  (norsk) Urban geology (english)  NADAG - ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.