20 resultater
... i Rennesøy kommune i Rogaland. Steinalderboplass tatt av tsunami Steinalderboplass tatt av tsunami ...
... energien fra jordskjelv forplanter seg mye fortere enn en tsunami, slik at en er ofte i stand til å finne ut hvor jordskjelvet fant sted og om det er fare for en tsunami. Er det fare for tsunami kan en varsle myndighetene i det landet ...
... enn tsunamier, fra centimeter til noen hundre meter. En tsunami, som er en plutselig vertikal forskyvning av vannmasser, kan ha en ... vannmassene, altså tsunamier. I åpent hav er ikke en tsunami en unormalt høy bølge i og med sin lange bølgelengde, men når de ...
... Hva er forskjellen på vanlige havbølger og en tsunami? ...
Jordskjelv, fjellskred og undersjøiske ras kan utløse tsunamier også i Norge. Gjennom historien er en rekke mennesker blitt drept av flodbølger her i landet - og det kan skje igjen.
... year ago and to evaluateits causes; climatic variations, a tsunami (possibly caused by an earthquakeaffecting the offshore area), an ... of westernNorway, or a combination of an earthquake and a tsunami. Several other massmovements, including Storegga Slide tsunami deposits ...
Forkortet: The western coast of Norway is particularly vulnerable to active rockslide development due to the recent post-glacial uplift and the deep incision of the fjords created by glacial activity, leading to extremely steep fjord sides. The purpose of this work was to determine the influence of structural geology on the hazard analysis related to large rock avalanches in the Storfjorden area.
... risk management in Norway Landslide Triggered Tsunami, Displacement Wave  fra boka Encyclopedia of Natural Hazards ...
Omtrent på denne måten kan tsunami-bølgene ha spredd seg etter det store raset ved eggakanten ytterst i ...
Det er naturlig å stille noen til ansvar når store katastrofer rammer Norge uten at vi er forberedt. Det viser erfaringer fra blant annet Tsjernobyl-katastrofen i 1986, terrorangrepet i 2011 og utbruddet av koronapandemien i 2020.
Jordskjelv er bevegelser som oppstår der spenninger blir utløst i form av et plutselig brudd i grunnen.
Kartlegging av undersjøiske skred og skredfare er en viktig aktivitet i Maringeologi. Vi har vært involvert i en lang rekke kartleggings- og forskningsprosjekter både i fjordene og på kontinentalsokkelen.
Planeten Jordens år (IYPE) ble nylig lansert i Paris. - Geovitenskap er blant grunnsteinene i samfunnet vårt, sa statsråd Tora Aasland i sin åpningstale. NGU huser det internasjonale sekretariatet for IYPE.
- Mange land i verden har fjellskredutfordringer. I Norge er det spesielt interessant og viktig fordi konsekvensene av fjellskred kan bli så store, sier Reginald Hermanns, som leder Skredlaget ved NGU.
... Leira på motsatt side av Botn, da en tre meter høy tsunami slo inn kort tid etter at hovedskredet gikk. Skredet var slutt 45 ...
... som er spesielt rettet inn mot geofarer som skred, flom, tsunami, jordskjelv og klimaendringer – inkludert å lage geologiske kart som ...
... slide were far reached, and that around the same time a huge tsunami raced across the North Atlantic. *According to Haflidason et al. ...
... dette fjellet slipper taket, kan det gi en ødeleggende tsunami inn mot tettstedene Tafjord og Fjøra. Både kommunene, Møre og ...
Langt under havoverflaten, vest for Svalbard, ruver den 500 kilometer lange Knipovichryggen. Nå vil NGU bidra til mer kunnskap om forhøyningen på havbunnen, og forhåpentligvis gi nye svar om den geologiske historien i Nord-Atlanteren.
... massebevegelser f.eks. skred, jordskjelv, vulkanske utbrudd, tsunami Georessurs Historisk ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.