45 resultater
Mange mineraler inneholder titan, men de økonomisk sett viktigste kildene til titan er mineralene rutil (TiO2), ilmenitt (FeTiO3) og leucoxen (et ... grunnstoff deler navn med planeten Saturns største måne, Titan, og utgjør om lag 0,6 % av jordskorpens vekt. Det brukes som tilsetning ...
... som blant annet brukes i leting etter jernmalm. Titan (Ti) Grunnstoffet titan ble ikke oppdaget før på 1790-tallet og var et kostbart metall å ...
... nærmest utdrevet. Befaring av Gymmeland og Seilfald jern-titan forekomster. ...
... nærmest utdrevet. Befaring av Gymmeland og Seilfald jern-titan forekomster. ...
... av de mest interessante mineraliseringer. Jern- og titan-forekomster tilknyttet gabbroide, amfibolittiske og eklogittiske ...
... susceptibilitets- målinger på mineraliseringer av jern-titan oksyder i den sydlige delen av Bjerkreim-Sokndal intrusjonen, Sokndal ...
... omvandling av titanrike basiske bergarter til eklogitt vil titan for en stor del finnes i rutil. Rutilgehalt på over 4% i eklogitt ansees ... i bergarten anslås å være bundet som rutil. Rutil/titan-gehaltene er gjennomgående for lave og eklogittiseringsgraden for ...
... under omvandling av en om lag 1500 millioner år gammel titan-rik gabbro under de siste stadiene av den kaledonske fjellkjededannelsen ... millioner år siden). I denne prosessen ble rutil dannet fra titan-jern-oksider og silikater. Eklogitten er dels deformert og viser ...
... retning og er opptil 15 m bred. Kvartsen er lav i titan og litium, men for høy i aluminium, kalium og natrium til å kunne ...
... industrimineraler så vel som råstoff for metallproduksjon (titan mineraler og jern oksider) omtales i tilsvarende rapport om metalliske ...
... (gull, sølv og platinagruppens elementer). Jern, titan og jernlegeringsmetaller (jern, mangan, titan, krom, nikkel, kobolt, vanadium, molybden og wolfram). Basemetaller ...
... til alt dette kommer fra steiner og mineraler som inneholder titan.       Iskrem er en av matvarene som er ...
... NGU og Elkem Spigerverket om undersøkelser av jern- og titan-forekomster på Vestlandet ble det sommeren 1978 utført endel ...
... og Fosdalen gruver, Jernsulfat monohydrat fra Kronos-Titan, kommersielt tilgjengelig jernsulfat heptahydrat, Gips fra NORCEM og ...
... i det syd-østlige hjørnet av det undersøkte området har titan-verdier over 100 ganger høyere enn bakgrunnsverdiene i området. De ...
... samt Tyssedal. Prøver fra industriområdene til Tinfor Titan & Iron, Boliden Odda og Odda smelteverk er inkludert i ...
... kobber, fosfat, grafitt, sjeldne jordartsmetaller, litium, titan, olivin og kvarts. Global industrialisering har i alle ...
... i april i år. Oversikten viser at jern-, jern og titan-, og titanmalmer alene har en verdi på 1224 milliarder kroner med ...
... kadmium, klor, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, tinn, titan og vanadium. Kongens bolig i Trondheim, Stiftsgården, har hele 23 ...
... for utvinning i Norge og peker spesielt på malmer med jern-titan-vanadium, nikkel-kobber, sink-kobber, molybden, jern og gull. En ...
... i tabeller. Samvariasjonen mellom syreløselig jern og titan er gitt ved scatterdiagram, og residualverdier samt produktet mellom ...
... eklogitt i kaledonske (ca. 420 millioner år) skjær- soner. Titan i den opprinnelige bergarten er bundet til mineralet ilmenitt (TiFeO3), ...
... en omvandling til eklogitt i kaledonske skjærsoner. Titan i den opprinnelige bergarten er bundet til mineralet ilmenitt (TiFeO3), ...
... og rundt den tredje store industribedriften i Odda, Tinfos Titan og Jern i Tyssedal, har NGUs undersøkelser ikke påvist alvorlig ...
... og leire) Metalliske malmer (jern, nikkel, ilmenitt/titan og molybden) Energimineraler (steinkull og torv) Den norske ...
... ressurser inkluderer edelstener, nikkel, kobber, jern-titan og spesielle metaller. Potensialet for utvinning av naturstein og ...
... (ametyst inneholder for eksempel små mengder jern og titan). Ren kvarts er fargeløs (som for eksempel bergkrystaller). I likhet med ...
... oppstart av nye gruver på rike forekomster av kobber-, titan- og kvarts i Finnmark, Nordland og Sogn og Fjordane. Nylig bevilget ...
... og leire). Metalliske malmer (jern, nikkel og ilmenitt/titan). Energimineraler (steinkull og torv). Et moderne samfunn kan ...
... jern, kvarts, molybden, bly, fosfat, selen, tellur og titan, mens vindmøller krever aluminium, kobolt, kobber, jern og flere ...
... og leire). Metalliske malmer (jern, nikkel, ilmenitt/titan og molybden). Energimineraler (steinkull og torv). Et moderne ...
... og leire) Metalliske malmer (jern, nikkel, ilmenitt/titan og molybden) Energimineraler (steinkull og torv). Et moderne ...
... og leire). Metalliske malmer (jern, nikkel og ilmenitt/titan). Energimineraler (steinkull og torv). Et moderne samfunn kan ...
... • Metalliske malmer (jern, nikkel, molybden og ilmenitt/titan) • Energimineraler (steinkull og torv) TONNEVIS: Hver ...
... Spigerverk store undersøkelser i gang omkring jern-titan-forekomsten på Selvåg i Bø i Vesterålen. Etter feltarbeidet ...
... det grønne skiftet, sa Schiellerup og pekte blant annet på titan, grafitt, kvarts, olivin, fosfat og sjeldne jordartsmetaller. - Vi ...
... ut av bergarten av de hydrotermale løsninger, mens titan sitter tilbake i form av rutil. De påviste rutilgehalter er ...
... dårlig kvalitet. Det skyldes at innholdet av SiO2, svovel, titan og vanadium er for høyt. Verdiene ligger for høyt i forhold til de ...
... kadmium, klor, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, tinn, titan og vanadium. Resultatene viser at miljø- og helsefarlige stoffer ...
... har den same førekomsten vore undersøkt for moglegheita av titan-oksid i form av mineralet rutil. - Vår forsking gjennom dei siste ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.