10 resultater
... og geologisk kartlegging. Elsjøfeltets geologi, tektonikk og innhold av sporelementer i kambro-ordoviciske skifre. ...
Norske og chilenske forskere undersøker et fjell- og jordskred som krevde ti menneskeliv i Chile i 2007. Skredet og den påfølgende flodbølgen ble utløst av et jordskjelv og skapte store ødeleggelser.
... millioner år siden ble et flatt landskap hevet gjennom tektonikk. Det er en naturlov at så snart en landflate blir hevet, prøver ...
... fjellkjede. Hovedtrekkene av strukturgeologien og generell tektonikk er presentert, og til slutt er en redegjørelse over de viktigste ...
... brukt geofysiske data til å framstille ein ny modell for tektonikk og geologisk utvikling av det sørvestlege Barentshavet. Arbeidet har ...
... virker bergarten homogen og lite påvirket av deformasjon og tektonikk. Undersøkelse av pukkforekomsten Hanekleiva i Sande Kommune, ...
... Rapporten gir en oversikt over strategrafi, tektonikk og blyforekomster langs den sydlige delen av fjellranden. Videre er ...
... vitner om VSV-ØNØ rettet ekstensjons- og kompresjons- tektonikk med bare svak til moderat påvirkning av bergartene (dannelse av ...
... sammenhengende mineraliseringer og at områdets geologi og tektonikk er komplisert. For videre undersøkelser foreslås diamantboring, 4 ...
... Slagstad, Trond 0800-3416 Berggrunnskartlegging, tektonikk og mineraliseringspotensiale i Sør-Troms 2015.013 This report ...