3 resultater
Norske og chilenske forskere undersøker et fjell- og jordskred som krevde ti menneskeliv i Chile i 2007. Skredet og den påfølgende flodbølgen ble utløst av et jordskjelv og skapte store ødeleggelser.
... millioner år siden ble et flatt landskap hevet gjennom tektonikk. Det er en naturlov at så snart en landflate blir hevet, prøver ...
... brukt geofysiske data til å framstille ein ny modell for tektonikk og geologisk utvikling av det sørvestlege Barentshavet. Arbeidet har ...