18 resultater
... undergrunnen. 3D-modeller kan bygges bare med hjelp av strukturgeologi (se video - figur 4 - under her). Figure 4: ... i Repparfjord, Finnmark. (Foto: E. Torgersen) Strukturgeologi er et fagområde i geologi hvor man studerer hvordan bergarter ...
... E39 krysning av Romsdalsfjorden. Berggrunnsgeologi, strukturgeologi og undersøkelse av ustabile fjellparti. ...
... Per Aagaard , professor emeritus Strukturgeologi Francois Renard , professor (PGP) ... Bernd Etzelmüller , instituttleder Strukturgeologi Alvar Braathen , professor Geokjemi ...
... Hun er internt rekruttert og har doktorgrad i strukturgeologi fra Universitetet i Tromsø. Marco Brönner (49) er ...
... geokronologiske problem knytt til mellom anna geomorfologi, strukturgeologi, sedimentologi og reservoar-eigenskapar ved hydrokarbonleiting. ...
... data og utfyllende kartlegging med spesiell vekt på strukturgeologi, særlig sprekkesystemer. Resultatene er presentert i form av ...
... Rapporten beskriver forekomstens geologi, malmgeologi og strukturgeologi og gir bl.a. en tolkning av 12 N-S profiler, 12 Ø-V profiler ...
... data og utfyllende kartlegging med spesiell vekt på strukturgeologi, særlig sprekkesystemer. Resultatene er presentert i form av ...
... dyp) har tyngre basiske bergarter under seg. Ut fra kartlagt strukturgeologi er begge modeller fullt mulig. Øst for Meråker sentrum ...
SORTLAND: Geolog Henrik Schiellerup har ikledd seg kontoret sitt. En toughbook på armen inneholder alt han trenger å vite om berggrunnen i området hvor han beveger seg. Nå har han startet kartlegging i Vesterålen.
... ras og andre geofarer, landskapsutvikling, berggrunns- og strukturgeologi, mineraler og andre geo-ressurser. www.ig.uit.no Det ...
... har resultert i et digitalt kart over berggrunnsgeologi og strukturgeologi i området. Denne rapporten er lagt opp som en beskrivelse av ...
... som også inkluderer vannkjemiske målinger i Raubekken og strukturgeologi. Resistivitetsmålinger for kartlegging av mulige ...
... H. Ganerød, G.V. Engvik, A.K. 0800-3416 Strukturgeologi og geofysikk av Mannen ustabile fjellområde, Romsdal ...
Elvebakk, Harald 0800-3416 Strukturgeologi og geofysikk av Mannen ustabile fjellområde, Romsdal ...
Dalsegg, Einar Rønning, Jan S. 0800-3416 Strukturgeologi og geofysikk av Mannen ustabile fjellområde, Romsdal ...
... Ganerød, Guri V. Farsund, Tor Ø. 0800-3416 Strukturgeologi og geofysikk av Mannen ustasbile fjellområde; Romsdal ...
... flere fagfelt (satellittbildetolkning, flyfototolkning, strukturgeologi, og GPS-analyse) for å gjøre dette. Denne rapporten er en ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.