17 resultater
... undergrunnen. 3D-modeller kan bygges bare med hjelp av strukturgeologi (se video - figur 4 - under her). Figure 4: ... i Repparfjord, Finnmark. (Foto: E. Torgersen) Strukturgeologi er et fagområde i geologi hvor man studerer hvordan bergarter ...
... E39 krysning av Romsdalsfjorden. Berggrunnsgeologi, strukturgeologi og undersøkelse av ustabile fjellparti. ...
... Per Aagaard , professor emeritus Strukturgeologi Francois Renard , professor (PGP) ... Brit Lisa Skjelkvåle , instituttleder Strukturgeologi Alvar Braathen , professor Geokjemi ...
... geokronologiske problem knytt til mellom anna geomorfologi, strukturgeologi, sedimentologi og reservoar-eigenskapar ved hydrokarbonleiting. ...
SORTLAND: Geolog Henrik Schiellerup har ikledd seg kontoret sitt. En toughbook på armen inneholder alt han trenger å vite om berggrunnen i området hvor han beveger seg. Nå har han startet kartlegging i Vesterålen.
... ras og andre geofarer, landskapsutvikling, berggrunns- og strukturgeologi, mineraler og andre geo-ressurser. www.ig.uit.no Det ...
... dyp) har tyngre basiske bergarter under seg. Ut fra kartlagt strukturgeologi er begge modeller fullt mulig. Øst for Meråker sentrum ...
... data og utfyllende kartlegging med spesiell vekt på strukturgeologi, særlig sprekkesystemer. Resultatene er presentert i form av ...
... Rapporten beskriver forekomstens geologi, malmgeologi og strukturgeologi og gir bl.a. en tolkning av 12 N-S profiler, 12 Ø-V profiler ...
... data og utfyllende kartlegging med spesiell vekt på strukturgeologi, særlig sprekkesystemer. Resultatene er presentert i form av ...
... har resultert i et digitalt kart over berggrunnsgeologi og strukturgeologi i området. Denne rapporten er lagt opp som en beskrivelse av ...
... som også inkluderer vannkjemiske målinger i Raubekken og strukturgeologi. Resistivitetsmålinger for kartlegging av mulige ...
... Ganerød, Guri V. Farsund, Tor Ø. 0800-3416 Strukturgeologi og geofysikk av Mannen ustasbile fjellområde; Romsdal ...
... H. Ganerød, G.V. Engvik, A.K. 0800-3416 Strukturgeologi og geofysikk av Mannen ustabile fjellområde, Romsdal ...
Elvebakk, Harald 0800-3416 Strukturgeologi og geofysikk av Mannen ustabile fjellområde, Romsdal ...
Dalsegg, Einar Rønning, Jan S. 0800-3416 Strukturgeologi og geofysikk av Mannen ustabile fjellområde, Romsdal ...
... flere fagfelt (satellittbildetolkning, flyfototolkning, strukturgeologi, og GPS-analyse) for å gjøre dette. Denne rapporten er en ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.