29 resultater
... data, som erstatning for tidligere manglende data. Statistikk vanngiverevne i forskjellige bergarter. ForForUT deloppgave 3. ...
... håndbok 018 - Vegbygging. Bidrag fra NGUs Pukkdatabase med statistikk over bergarters mekaniske og fysiske egenskaper ...
... NGUs rapportserie. NGU Tema inkluderer både brosjyrer, statistikk, kartbeskrivelser, populariserte bøker og publikasjoner. Serien ...
... bruk av NGU.no. Vi bruker opplysningene til å lage generell statistikk over hvordan våre brukere benytter NGU.no. De anonymiserte ... lagres hos Google, og slettes etter 14 måneder. Statistikk som utarbeides fra opplysningene som lagres, slettes ikke. ...
... forståelig også for den som ikke har en sterk bakgrunn i statistikk. Forfatterne unngår de mest avanserte matematiske formler og ... Faglig sett ligger stoffet i grensetraktene mellom anvendt statistikk, geokjemisk kartlegging og miljøvitenskap. Sann polvandring ...
... og systematiske feil er estimert ved hjelp av sammenliknede statistikk. Presisjonen er god, men ikke bedre enn at koordinater fra 1:250 000 ...
... og bergarter, mikroskopering av tynnslip av bergarter og statistikk av måledata (kalium) og analyser (tungmineraler). Geologisk ...
... for hele 7,6 milliarder kroner i fjor, viser ny statistikk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Store ... cirka 200.000 tonn steinkull i Barentsburg. Årlig statistikk Den årlige bergverkstatistikken blir til på basis av NGUs ...
... av tilsynsarbeidet sitt, men de blir også brukt i nasjonal statistikk av ulikt slag, for eksempel hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og ...
... finnes delvis på nett, se SSBs nettsider under historisk statistikk: http://www.ssb.no/histstat/publikasjoner/ Hvor kan ...
... mer enn 1000 milliarder kroner, fastslår Neeb. Årlig statistikk  Mineralstatistikken er utarbeidet av Norges geologiske ... omfatter den også for første gang en samlet og helhetlig statistikk over grus- og pukkuttaket i hele Norge. Tallene for pukk- og ...
Statusrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkdatabasen og ressursregnskap. Rapporten er illustrert med aktuelle statistikker for 1999. Grus- og Pukkdatabasen er et edb-basert kart- og registersystem over sand-, grus- og pukkforekomstene i Norge.
... av systemet, særlig med vekt på nye moduler for statistikk, klassifikasjon og geometrisk korreksjon. Prosjektet har foregått i ...
... av disse parametrene kan fremstilles grafisk og inkluderer statistikk som blir beregnet automatisk fra programmet. Restitusjonskoeffisient ...
... handel med mineralressursar og mineralprodukt, og dessutan statistikk for mineralbasert avfall for dei fleste europeiske land. 32 ...
Brønndatabasen i Norge inneholder nå opplysninger om hele 50.000 vann- og energibrønner. Norges geologiske undersøkelse (NGU) foreslår at samtlige brønnborere blir sertifisert.
... 90 prosent av omsetningen var luft til luft pumper, viser ny statistikk fra Norsk Varmepumpeforening. I Sverige viser en tilsvarende ...
... verdi av mer enn 1500 milliarder kroner. FAKTA: Årlig statistikk Mineralstatistikken er utarbeidet av Norges geologiske ...
... år planlegger NGU og Bergvesenet å samarbeide om en felles statistikk for bergindustrien. Det er næringsminister Børge Brende som har ...
Bergindustrien er i omstilling. Fjoråret viste en svekket produksjonsverdi av industrimineraler. Dette kompenseres ved at kullproduksjonen på Svalbard har økt med over 300 millioner kroner.
... til den rene visuelle informasjonen får en etter tolkning statistikk på sprekkenes strøkretning, fallvinkel og ...
... mer enn 1000 milliarder kroner, fastslår Neeb. Årlig statistikk Mineralstatistikken er utarbeidet av Norges geologiske ...
... prospekteringsselskapers letevirksomhet. Årlig statistikk Mineralstatistikken er utarbeidet av Norges geologiske ...
... mer enn 1000 milliarder kroner, fastslår Neeb. Årlig statistikk Mineralstatistikken er utarbeidet av Norges geologiske ...
Norsk bergindustri omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 13,1 milliarder kroner. 58 prosent av produksjonen endte utenlands, viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).
... letevirksomhet siste år i Norge. Årlig statistikk Mineralstatistikken er utarbeidet av Norges geologiske ...
Black Friday er ingen klimapådriver. Kanskje det er mulig å omstille Black Friday til et mer klimavennlig tiltak og likevel skape økonomisk vekst?
Trondheim er blitt en matby av internasjonalt format. Det skal egentlig ikke være mulig i en tynt befolket by langt mot nord, fjernt fra søreuropeiske matfat og temperert klima.
... i den moderne sivilisasjonen og vi forbruker store mengder. Statistikk fra Mineral Information Institute forteller at hvert menneske i den ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.